klanken

 
 
 

Pijn is ongrijpbaar

Pijn is onbeschrijfbaar

Pijn kent geen grens

Pijn vindt altijd zijn weg

Elke snaar word bespeeld

Vals en soms in harmonie

Soms lang

Soms kort

Maar elke dag

Elke dag

Bespeeld de pijn de snaren

Laat de pijn de klanken horen