Aluminum

We worden gevormd in het leven tot mensen waar we uit los moeten breken. Om ons eigen IK te vinden.